Ortodonti

AntModern Ortodonti'ye Hoş Geldiniz

Biz Antmodern olarak ailenizin ortodontisti olmak istiyoruz. Ana dalımız olan ortodonti tedavisinde ağız ve dişle ilgili merkezimizde çözüm bulamayacağınız hiç bir konu yoktur.AntModern olarak baş hekimimiz ortodonti uzmanı DR.DT.CENGİZ GADİMLİ hastalarimiza hizmet vermekdedir.

Ortodonti, diş-çene-yüz bölgesini ilgilendiren bozuklukların oluşmasını önlemek; mevcut bozuklukların ilerlemesini durdurmak ve tedavi etmek; bununla birlikte iyi bir estetik fonksiyon (kapanış, çiğneme, konuşma, gülme) sağlamayı hedefleyen bir uzmanlık dalıdır. Genelde 10-13 yaş gurubundaki hastalar bu sorunu yaşamaktadırlar.Çocukların süt dişlerini değiştirdikten sonra ortodonti hekimine gitmeleri gerekir. Mutlaka çocuğunuzu bir hekime gösteriniz. Güzel olmayan diş sıralaması ve yanlış kapanış sorunlarının en baştan çözülmesi iyi olacaktır.

Ortodonti doktorları için en önemlisi çocuklardır. Bu nedenle çocuklar daha profesyonel ve özel yaklaşım isterler. Profesyonel hekimin sadece diş doktoru olması yetmez, psikoloji alanında da bilgi sahibi olması gerekir. Merkezimiz hekimleri özel yaklaşımlarla, doktor ve çocuk arasındaki empati probleminin çözümünde başarı sağlar. Çocuklarla birlikte anne ve babalar da gelebilirler, birlikte uygulanabilecek tedavi hakkında konuşulur ve en uygun tedavi şekli seçilir. Çeşitli yeni teknoloji sahibi olan merkezimiz hastalarımıza farklı kapanış düzeltme yöntemleri sunabilir.

Ortodontide teşhis etmek çok önemlidir ve doktorlarımız daha ilk muayenede problemleri görebilirler. Detaylı teşhis yapıldıktan sonra farklı tedavi şekli seçilir ve planlaması yapılır, hangi sistemde olacağı belirlenir. Örneğin braket sistemi hastaların özel parametrelerine göre yapılır. Hekim tüm tedavi esnasında hastayı kontrole alarak bazı düzeltmeleri yapar. Tedavi uzunluğu birkaç ay ve yıl sürebilir bu nedenle iyi bir ortodonti doktoru bulmanız gerekir. Merkezimizde tedavi hem psikolojik olarak konforlu ve çocuğunuzda herhangi bir negatif etki yaratmayıp doktora severek gidecektir. Severek ve iyi hislerle giden çocukların tedavileri daha başarılı olmaktadır.

Bugün yanlış kapanış sorununa birçok çocukta rastlanır, kapanış ile ilgili farklılıkları ilk fark ettiğinizde uzman bir ortotonti doktoruna müracaat ediniz. Küçük yaşlarda çene yapısındaki bozukluklar daha rahat düzeltilebilir. Yaşı büyük olan hastalarda ise bu süre daha uzundur. Orta yaşlı insanlarda da bu tedavi uygulanmaktadır. Merkezimiz ortodonti hekimlerimiz her yaş gurubuyla çalışırlar.

AntModern Ortodonti Kliniğimiz

Ortodontik tedavi, senelere yayılan ve titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç, tellerin sökülmesi ile bitmez. Aktif tedavinin ardından, ömür boyu her 6 ayda bir hastaların takibi ile ağız sağlığı garantiye alınabilir.

Ortodontik tedavinin diğer tedavilere göre uzun sürmesi, bazen tek bir doktorun hastalarını yeterince rahat kontrol edebilmesini engelleyebilir. Hem doktor, hem de hastaları açısından yurtdışı seyahatleri, eğitimleri, tatilleri ya da olabilecek hastalık ve çalışamama gibi durumlar, erkek doktorlar için askerlik, bayan doktorlar için hamilelik süreçleri, ortodontik tedavi takibini aksatabilir. Kliniğimizin kuruluşunda, bu gibi olumsuz durumların olabildiğince engellenmesi, hasta takibinin tek bir doktor tarafından değil, bir kaç ortodonti uzmanı tarafından yapılabilmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Kliniğimiz ortodonti uzmanları tam zamanlı olarak çalışmaktadır ve sadece ortodontik tedavi uygulamaktadırlar.

Kliniğimize başvuran hastalarımızın, tıbbi kayıtları alınır ve, kliniğimiz ortodonti uzmanları tarafından hasta başında ya da bilgisayar ortamında tedavi planları yapılır. Her hastanın tedavi planı ayrıntılı olarak kayıt altına alındıktan sonra tedaviyi yürütecek esas hekimi yanında, diğer ortodonti uzmanları tarafından da takip edilir. Bu sayede hekimden kaynaklanabilecek takip sorunları çözülmüş olur. Çok hekimli hasta takibi, bir hekimin gözünden kaçabilecek sorunların diğer hekim tarafından görülebilmesi, alternatif tedaviler üretilebilmesi, ve her hekimin belli tedavilere odaklanması sayesinde ortodonti alanında multidisipliner tedavi yapılabilmesi açısından (ortognatik cerrahi, lingual ortodonti -içten takılan teller- fonksiyonel tedavi, ortodontik mini vidalar gibi) çok önemlidir.

Başta ortodonti klinikleri olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında, modern ortodontik tedavi prosedürlerininin rahatlıkla uygulanabilmesi adına gerekli olan tüm teknik altyapıya ek olarak (Panoramik rontgen cihazı, bilgisayarlı sefalometrik tanı araçları, hasta takip ve arşiv yazılımları ve digital arşivleme cihazları vb), Ortodontik tedavinin olmazsa olmaz kuralı olan arşivleme, hem kanuni, hem de etik kurallara uygun olarak titizlikle yapılmalıdır.

© 2019, Dent antmodern. Tüm Hakları Saklıdır.